Cancerforskaren Lars Franzen: Idag blir cirka 80 procent helt botade från prostatacancer vid tidig upptäckt

Publicerad
15/11/2022
Skriven av
Bonliva

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Idag finns effektiva behandlingar och tack vare ökad medvetenhet upptäcks indikation på sjukdomen ofta i tid genom ett enkelt test.- Men det är en balansgång, behandlingen kan ge biverkningar som påverkar livskvalitén och att operera eller strålbehandla är inte alltid nödvändigt, säger professor Lars Franzen, en av Sveriges specialister inom prostatacancer.

Han säger att han väl aldrig riktigt varit pensionär trots att han nu är 75 år fyllda. Som onkolog är han specialistläkare inom cancersjukdomar men arbetar även som forskare med kliniska studier. Han har fått vara med om en spännande och händelserik utveckling sedan han började sin yrkesbana på sjuttiotalet.

– Det har hänt otroligt mycket inom cancerforskningen. Om vi ska prata om just prostatacancer har den gått från att ha varit en sjukdom med hög dödlighet till att idag vara behandlingsbar på ett helt annat sätt med betydligt mildare biverkningar. När jag började hade man en mer grovt inriktad hormonbehandling vid avancerad cancer medan man nu har förfinade metoder med biologiska läkemedel och radioaktiva isotoper, förklarar Lars och tillägger:

– Vid tidig upptäckt blir cirka 80 % helt botade idag. Men även vid mer långt gången sjukdom har vi väsentligt bättre överlevnad än för 40 år sedan när jag började.

Lars har varit delaktig inom prostatacancerforskningen genom olika forskningsprojekt i både Sverige och internationellt genom åren. Just nu arbetar han bland annat med en långsiktig studie där man prövar att ge en högre dos vid 7 tillfällen i stället för en lägre dos vid 39 tillfällen. Hittills, efter fem år, är utfallet likartat för de olika metoderna.

Det bästa vore att män gör PSA-test redan i fyrtioårsåldern, då har man ett utgångsvärde för hur det ser ut när man är frisk.

Prostatacancer är en förrädisk sjukdom som sällan ger några symptom alls i ett tidigt stadium. Det är först när man får problem, med till exempel svårighet att kissa, som den upptäcks. Idag räcker det med ett enkelt PSA-test för att få en indikation på om ytterligare utredning med exempelvis PSMA-röntgen behövs. Det är positivt med smidigare metoder för upptäckt men samtidigt ett tveeggat svärd, menar Lars.

– Om man via test ser att det finns förändringar står man inför beslutet att antingen operera, strålbehandla eller att bara följa upp sina PSA-värden. En operation eller strålbehandling kan innebära exempelvis impotens, vilket förstås kan påverka livskvaliteten väsentligt för män som fortfarande är sexuellt aktiva. Att i stället regelbundet följa upp sina PSA-värden ger valmöjligheten att skjuta upp en eventuell behandling. Samtidigt är ju tidig operation eller strålbehandling ett sätt att minska risken för prostatacancer och potentiell spridning, säger Lars och fortsätter:

– Man diskuterar att det ska erbjudas organiserad prostatacancertestning till män vid en viss ålder, som man ju gör via mammografin till kvinnor. Men det bästa vore att män gör PSA-test redan i fyrtioårsåldern, då har man ett utgångsvärde för hur det ser ut när man är frisk. Sedan kan man, via kontinuerliga uppföljningar, få en mer relevant indikation på om ändringen är symptom på sjukdom eller ej.

Mustaschkampen har varit viktig för bekämpningen av prostatacancer, menar Lars.

– Utan preventiva tester upptäcks prostatacancer av patienten oftast först i 70-årsåldern när symptomen blivit tydliga och sjukdomen därmed är mer långt gången. Mustaschkampen har varit viktig för att få in pengar till forskningen men kanske framför allt bidragit till att män i tidig ålder uppmärksammar vår vanligaste cancersjukdom, säger han avslutningsvis.

Bli en hjälte du med!

Vi är bemanningsföretaget som vill stimulera till ökat kunskapsutbyte och bidra till mervärden för alla som varje dag arbetar inom vår vård, omsorg och skola. Ni är vår tids hjältar och vår drivkraft ligger i att förbättra nordisk vård, omsorg och skola tillsammans. Vill du också kombinera din passion med arbete som konsult? Bli konsult hos Bonliva!

Är du också intresserad av att jobba som bemanningsläkare? Vad kul!

Vi är bemanningsföretaget som vill stimulera till ökat kunskapsutbyte och bidra till mervärden för alla som varje dag arbetar inom vår vård, omsorg och skola. Ni är vår tids hjältar och vår drivkraft ligger i att förbättra nordisk vård, omsorg och skola tillsammans. Vill du också kombinera din passion med arbete som konsult? Klicka för att läsa mer eller gör en intresseanmälan direkt i formuläret nedan.

Prenumerera på Bonlivas nyhetsbrev

Få tillgång till uppdrag, inspiration och erbjudanden varje månad!