TILLSAMMANS 
FÖR BÄTTRE LIV

Vi är Sveriges ledande bemanningsföretag inom vård och omsorg. Sedan starten 2011 har vi agerat efter en vision om en mer jämlik välfärd, för bättre liv.

OM OSS

För en mer jämlik vård och omsorg – för bättre liv

Bonliva står för den goda kraften, för en mer jämlik vård och omsorg, för bättre liv. Vår strävan är att ingen arbetsplats ska sakna arbetskraft där det behövs, och ingen patient eller klient ska behöva känna sig otrygg eller få vänta alldeles för länge.

Med jämlikhet och förbättringsglädje som ledord bemannar och rekryterar vi inom hälso- och sjukvård i Sverige och Norge med högt kvalitetssäkrade och engagerade vårdkonsulter; läkare och sjuksköterskor inom psykiatri, kirurgi, primärvård, oftalmologi, radiologi och medicin samt med psykologer, socionomer, terapeuter och medicinska sekreterare.

Sedan starten 2011 har vi arbetat nischat för att lättare kunna erbjuda alla konsulter rätt förutsättningar inom sitt särskilda specialområde. Varmt välkommen till oss!

teenagers walking down the street
Branschens förbättrare
Bonliva föddes i ett litet rum på 14 kvm i Solna Business Park i Stockholm. Vi startade med lungmedicin i Västernorrland med visionen om en mer jämlik vård och omsorg, där vi kunde stödja branschen och förbättra kontinuiteten med återkommande och högt kvalitetssäkrad vårdpersonal. Förutsättningarna för vård i Västernorrland var exempelvis betydligt sämre än i Uppsalaregionen. Vi ville höja standarden för branschens vårdkonsulter och skapade därför en målsättning om att höja kvalitetsnivån överlag för en mer patientsäker vård.
Vi är idag Sveriges ledande vårdbemanningsaktör som förser sjukhus, vårdcentraler och kommuner med läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, terapeuter och medicinska sekreterare i Sverige och Norge.

Drabbas du av lungcancer är chanserna att överleva olika inom våra 21 regioner där vårdköer och kompetenser skiljer sig. Medicintillgången i Västernorrland kan se annorlunda ut än i exempelvis Gävleborg och den senaste forskningen predikas inte av samtliga inom vården. På så sätt skapas ojämlikhet och patientsäkerheten försämras. Arbetsbelastningen ökar dessutom och tiden med patienten minskar i jämförelse med andra europeiska länder. Trender har visat att motivationen gått ned och att vårdpersonal slutar för tidigt eller byter yrke. Att skapa Sveriges bästa arbetsgivare som ett komplement inom den gemensamma vården och omsorgen är ett värde vi strävar efter. Personal i välfärden är vår tids riktiga hjältar.

Vi är idag Sveriges ledande vårdbemanningsaktör som förser sjukhus, vårdcentraler och kommuner med läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, terapeuter och medicinska sekreterare i Sverige och Norge. Vår ambition är att förbättra nordisk sjukvård genom ökad tillgänglighet i form av återkommande och högkvalificerade bemanningslösningar med visionen om jämlik sjukvård. Bonliva, tidigare Doc-Connect, har växt organiskt sedan starten 2011 och har bland annat utnämnts till Mästargasell 2019. Idag består vi av över 100 egna anställda och fler än 4000 vårdkonsulter har arbetat för oss sedan starten i takt med att behovet av resursinsatser inom vården ökat. Huvudkontoret finns i Stockholm och ett norrlandskontor i Gävle.

Sedan 2021 är vi även vårdgivare genom dotterbolaget Bonliva Care. Våra mottagningar i Falun och Stockholm genomför neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna.  Våra erfarna psykologer och läkare hjälper patienterna med frågeställningar såsom ADHD, ADD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Du som patient kan läsa mer om att söka till oss här, och du som vårdgivare kan läsa mer om att remittera dina patienter till oss genom att klicka här.

Bonliva i siffror

Bonliva är i idag den största bemanningsaktören inom vård och omsorg på den svenska marknaden. Tillsammans med våra 150 + interna medarbetare bidrar våra tusentals konsulter till att lamporna fortsatt lyser på hundratals vårdenheter i Sveriges samtliga regioner. Varje dag bistår vår personal med livsviktigt stöd och kompetens till kommuner, statliga samt privata verksamheter.

Sedan 2017 verkar Bonliva även i Norge med bemanning och rekrytering inom vård och omsorg genom Bonliva A/S.

2100+
Verksamheter vi bemannat och rekryterat till sedan 2011
198
Antal interna medarbetare som hjälper dig varje dag
4432
Antal konsulter som arbetat för oss sedan 2011
808
Antal vård- och omsorgskonsulter som arbetar via Bonliva denna vecka
Bonliva logotyp

Vi stöttar stolt

Är du redo att ta steget?

Att ta steget att arbeta som vårdkonsult kan kännas som en stor förändring, men med Bonliva kan du känna dig lugn.

Vi finns här för att stödja dig genom varje fas: från att navigera i de praktiska detaljerna till att matcha dig med det perfekta uppdraget och stötta dig under din tid som konsult. Vårt mål är att göra din resa framgångsrik!

Är du redo att ta steget och börja din resa som konsult? Fyll i intresseanmälan och låt oss börja din resa tillsammans.

kvinna med ryggsäck

Prenumerera på Bonlivas nyhetsbrev

Få tillgång till uppdrag, inspiration och erbjudanden varje månad!