BEMANNING INOM VÅRD OCH OMSORG

Vi matchar kompetens med ert behov

Vi levererar hjältar i form av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, medicinska sekreterare, arbets- och fysioterapeuter, socionomer och psykologer som snabbt kan börja stärka upp när det behövs som mest, både i förebyggande och akut syfte. Kontakta oss gärna här direkt så hör vi av oss inom kort, vi är ett knapptryck bort!

Sjukhus

Akuta vakanser eller proaktivt – vi finns alltid nära till hands

Vår strävan är att främja balans, långsiktighet och att bidra till välfungerande och attraktiva arbetsplatser. Genom att se till att matchningen mellan en konsult och en arbetsgivare är genomförbar och trygg – där vi står för kvalitetssäkringen och ansvaret för att rätt resurs placeras utefter rådande behov och granskning – skapar vi hållbara lösningar.

Att arbetsgivare får arbetskraft och konsulten kan arbeta utifrån sina egna premisser är viktigt för en hållbar balans för alla inblandande parter. Våra engagerade konsulter är en stor tillgång i teamet som gärna är med och påverkar och delar med sig av sina erfarenheter – för ständig förbättring.

Vi utformar helt enkelt de bemanningslösningar som arbetsplatsen behöver, oavsett om det är enstaka spetskompetenser, hela avdelningar eller om ni vill testa en konsultlösning inför framtida behov och se över en rekrytering. Vi levererar till privata och offentliga arbetsgivare inom alla Sveriges landsting, i kommuner och offentlig förvaltning samt inom regioner i Norge.

Varför Bonliva?

Sveriges största bemanningsföretag inom vård & omsorg

ISO 9001 och ISO 14001-certifierade avseende kvalitetsledningssystem samt miljöledningssystem

Snabb leverans av personal med rätt kompetens

Skicka gärna en förfrågan avseende inhyrning av:
Läkare, Sjuksköterska (inkl. specialistsjuksköterska, barnmorska), Psykolog, Undersköterska, Socionom, Medicinsk Sekreterare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska, Dietist

Varför bemanningspersonal?

Även om målet för en verksamhet alltid är att ha egenanställd personal, finns det många tillfällen då bemanningspersonal kan vara ett klokt val. Nedan delar vi med oss av situationer då inhyrning av konsulter kan vara helt rätt för en verksamhet. Hör gärna av dig så ser vi över just ert behov och återkommer med en skräddarsydd lösning.

Nystartad avdelning

En privat aktör har nyligen öppnat en ny avdelning i centrala Sverige men har svårt att till en början attrahera läkare som vill arbeta heltid då de konkurrerar med stora sjukhus drivna i landstingsregi och har därför svårt att erbjuda attraktiva förmåner och arbetsvillkor. De lyckas få två läkare som arbetar deltid och täcker upp det mesta, men det är inte nog för att täcka efterfrågan. De lyckas då få hjälp externt av bemanningsföretag som stöttar upp verksamheten till 75% och hjälper till att avlasta de andra två läkarna och efter ett år är även läkaren intresserad av att ta en fast anställning där då de har trivts så bra i arbetet tillsammans och verksamheten klarar nu att driva sig själv!

Överbelastad avdelning

En vårdenhet i norr har länge haft problem med överbelastning på den ordinarie personalen som nu har nått en gräns där sjuksköterskorna inte får beviljad semester och tvingas arbeta länge och hårt. Rekrytering har varit svårt på grund av ryktet om indragen semester och arbetsbördan vilket har satt ännu högre press på de sjuksköterskorna som är kvar. Genom att öppna upp kanalen för extern bemanning har de nu kunnat bevilja semester i större utsträckning och personalen får lägga mer tid på familj och återhämtning. Detta har lett till en positiv stämning och ett gott rykte bland landets sjuksköterskor som nu söker sig dit för fast anställning.

Geografiskt läge som försvårar bemanning

En vårdcentral i norr har länge haft en stabil arbetsstyrka med duktiga allmänspecialister men många börjar nu komma upp i åldern och kommer inom kort pensioneras. Verksamheten har gjort ett flertal rekryteringsförsök men har haft svårt att attrahera yngre förmågor från de större universitetssjukhusen på grund av det geografiska läget. Många unga familjer värdesätter att det finns bra kommunikationer och skolor och tyvärr är just detta en bristvara här. Genom att stötta upp med extern bemanning från läkare som brinner för att vara med och påverka och hjälpa kan de hålla igång verksamheten utan att behöva stänga ner och förvärra situationen för invånarna som förlitar sig på att få vård där.

Omorganisering

En vårdavdelning har fått nya direktiv av landstinget att höja produktiviteten. Avdelningen har inte haft möjlighet att utöka sin ordinarie personalstyrka i den mån man önskat och trycket blir då extra högt på personalen att nå de nya produktionsmålen på ordinarie schema och man tvingas då till mycket övertid. Detta är ett slitage som inte är hälsosamt i längden och medan man genomför en långsiktig rekrytering tar man in extern bemanning vid denna temporära arbetstopp och bibehåller en nöjd ordinarie arbetsstyrka.

Specifik kompetens

En mammografiavdelning ska testa en ny metod inom magnetresonans för tydligare bilder men då detta är en relativt ny undersökningsmetod är det inte många specialister som besitter kompetensen vilket försvårar det för verksamheten att bibehålla produktionsnivåerna och arbetsbelastningen på den enda läkaren som kan undersökningen blir ohållbar. Genom att stötta upp veckovis med denna kompetens via extern bemanning kan de nå produktionsnivåerna samt finna tid till att lära upp de övriga läkarna inom kompetensen och på sätt sprida ut arbetsbelastningen jämnt bland den ordinarie personalen.

Arbetsplats i balans

Ett mindre lasarett i västra Sverige har sedan länge haft en bra arbetsplats med nöjd personal och fungerande processer men på senare tid har vissa i den ordinarie arbetsstyrkan varit missnöjda med rekryteringar och förändringar som skett på arbetsplatsen vilket lett till en ohälsosam arbetsmiljö för många nya som kommer dit. Detta har gjort att de har svårt att rekrytera och implementera förändringar i arbetet vilket lett till att verksamheten har stannat av. Genom att ta in en erfaren stafettläkare med mycket kunskap inom ledarskap och vana av att anpassa sig till nya arbetsgrupper har de lyckats luckra upp den negativa miljö och ovilja till förändring som varit normen tidigare. Detta har lett till bättre gruppdynamik och effektivare processer.

Akut behov

En radiologavdelning står på bristningsgränsen. Sjuksköterskorna har gått långa pass under en längre tid och det finns för få radiologer, då en av avdelningens resurser precis har pensionerat sig och en annan specialist har fått sjukskriva sig under en längre tid. Detta bidrar till att en akut lösning behöver sättas in, med en person som har för vana att både leda och arbeta operativt. Två utvilade sjuksköterskor behöver även gå in för att täcka upp varav en av dem behöver rekryteras för att på sikt balansera upp. Ett skräddarsytt team behöver sättas in akut för att kunna ge den vård som krävs i det utsatta läget som uppstått.

Rekryteringslösning

Sjukhuset i Norrland har haft flera långa rekryteringsprocesser bakom sig och ingen har egentligen haft tid vilket bidragit till att dagliga avgörande arbetsmoment har stannat upp. Flera rekryteringar har varit lyckade men flera individer har inte fungerat i praktiken trots att det under intervjun känts bra och på pappret varit rätt, vilket gjort att det varit kortsiktiga satsningar som inte varit resurseffektiva. Att först se över en bemanningslösning innan en rekrytering har bidragit till att resurserna har fördelats bättre över tid, och arbetsledningen kunnat testa om personen även fungerar i arbetsgruppen över tid samt hur patientbemötandet varit under en period.

Så här går det till att beställa personal till er verksamhet

Det är enkelt att anlita våra konsulter, vi guidar dig och finns med längs hela vägen. Det personliga engagemanget kommer på köpet.
Du får ett engagerat team på Bonliva som stöttar er verksamhet och som hjälper till med allt det praktiska – från kvalitetssäkring till avtal.

Vill du veta mer om hur Bonliva kan hjälpa er? Kontaka oss idag!

1. Behovsanalays

Efter att ni skickat in er personalförfrågan genomför vi en granskning av tillgängliga konsulter för att hitta den/de personerna vars kompetens och tillgänglighet matchar ert behov bäst.

2. Välj vårdkonsult

Vi sammanställer fullständig presentation på den/de aktuella konsulterna som matchar bäst med ert behov och presenterar dessa för er tillsammans med en plan för hur behovet ska täckas. En konsultpresentation från Bonliva innehåller alltid CV, referenser (inkl. senaste chef) samt relevanta utdrag från myndigheter.

3. Avstämning och förberedelse

När ni valt konsult börjar det förberedande arbetet för oss, där vi säkerställer inskolning, schema, rutiner samt eventuella boende och resor.

4. Leverans av arbetskraft

Er konsult är på plats och levererar den vård eller omsorg som er verksamhet har behov av. Vi stämmer regelbundet av med konsult samt ansvarig på plats under hela uppdraget för att säkerställa att allt går enligt plan.

Söker er verksamhet kompetens?

Är ni i behov av exempelvis särskild specialistkompetens, personal vid arbetstopp, personal för vikariat eller direktrekrytering? Anledningarna till att ta in bemanningspersonal i din verksamhet är många och oavsett anledning kan vi hjälpa till.

Som Sveriges största bemanningsföretag inom vård- och omsorg kan vi snabbt stärka er verksamhet med rätt personal, så att ni kan säkerställa era patienters och klienters behov. Kontakta oss så hjälper vi er med arbetskraft som passar just era förutsättningar.

kvinna med ryggsäck

Prenumerera på Bonlivas nyhetsbrev

Få tillgång till uppdrag, inspiration och erbjudanden varje månad!