kvalitetssäkring på bonliva

Vår ambition är att utföra en kvalitetssäkring långt utöver branschpraxis och har många kontroller för att bemanna med högkvalitativ vårdkraft.  Ett recept med kvalitetssäkring och att stötta upp med individanpassade fortbildningsplaner tror vi gör gott.

Varmt välkommen att kontakta oss via vår vårdgivarsida med era unika behov, så ser vi gärna över hur vi kan hjälpa till.
Berglandskap

Kvalitetssäkring för stärkt vårdkraft och bättre bemanning

I de flesta fall agerar vi i upphandlade avtal men vi finns även tillgängliga som extern aktör, där du som vårdgivare kan kontakta oss direkt via någon av våra nischade bemanningskonsulter för den kompetens du är i behov av.

För att ni ska få bästa möjliga vårdkraft anpassade för er verksamhet genomför vi alltid en grundläggande behovsanalys. Och för att ni ska känna er trygga presenterar vi  all information om vår kvalitetssäkring tillhörande konsulten i en konsultpresentation med all information samlad. Innan uppdraget får konsulten en introduktion kring vad som krävs inför, under och efter ett uppdrag – för att förstå vad som krävs och förväntas för att arbeta som vårdkonsult.

Vi gör kontinuerligt uppföljningar för våra konsulter ute på uppdrag, och skulle det vara någonting ni funderar över så finns vi tillgängliga för era frågor.

Känns matchningen bra så ordnar vi med avtal och all administration för konsulten – ni behöver alltså inte fundera på boende, resa, försäkringar eller all annan administration som tillhör en anställning. Det sköter vi.
Visste du att? Bonliva är ISO:9001-certifierade avseende kvalitetsledning.

Vår kvalitetsavdelning

Kvalitetsavdelningen existerar för att ytterligare säkerställa att vi möter alla kvalitetskrav från de vårdgivare vi samarbetar med, och givetvis för att stärka patientsäkerheten tillsammans.

Vi känner ett stort ansvar för att patientsäkerheten säkerställs. För att backa upp varje enskild medarbetare startades kvalitetsavdelningen som en ytterligare kontrollfunktion för säkerheten, samt för att få en objektiv syn för våra processer. Vår kvalitetsprocess är ISO-certifierad (9001:2015) vilket säkerställer branschledande kvalitetssäkring.

Bonliva har vuxit till en stor arbetsgivare för många konsulter och vi samarbetar med flera olika vårdgivare med olika kvalitetskrav. Ett viktigt arbete har varit att skapa en överblick och en rutin som varje enskilt nischat specialistområde ska kunna ta hjälp av för att stödja helheten – något vi är mycket stolta över idag.
Avdelningen agerar utifrån fyra huvudsakliga områden:
Utföra systematiska kvalitetskontroller för att säkerhetsställa kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare samt konsult.
Fortsätta utveckla vår kvalitetssäkring så att den är i linje och till och med bättre än vad våra vårdgivare kräver.
Följa upp avvikelser för att minimera risker och ge stöd för en säkrare patienthantering.
Agera som stöd för alla olika specialistområden inom organisationen för att säkerställa att kvaliteten efterföljs i alla led, samt kontinuerlig uppföljning av våra egna rutiner i hela verksamheten för att säkerställa och förbättra våra interna processer.
Vi gör interna stickprover och kontroller av våra medarbetares kvalitetsarbeten, sätter upp riktlinjer och utvecklar rutiner. Vi vill att alla ska känna en trygghet i att arbeta tillsammans med oss och veta att vi har genomgått en ambitiös och grundläggande kvalitetssäkring. Vi jobbar proaktivt med denna fråga för att alltid ligga i framkant och vara med och förbättra branschen.  

Vi vill att alla som arbetar på Bonliva ska förstå vikten av en god kvalitetssäkring, både för oss, konsulten, vårdgivaren och patienterna. Vi finns här för både konsulter och vårdgivare vid eventuella frågor eller funderingar kring hur vi arbetar – det är bara slå en signal till någon av oss på avdelningen.

Det är vår främsta uppgift och drivkraft att få vara med och förbättra branschen.
I och med nationella avtalet ser kvalitetssäkringen något annorlunda ut.
Vi har ett dedikerat team på kvalitetsavdelningen som arbetar proaktivt för att se till att våra konsulter ska vara uppdaterade mot kraven som finns i det nationella avtalet. Du som kund kan därmed känna dig trygg med att vi har så många kvalitetssäkrade konsulter som möjligt för att presenteras för ditt behov. Om du har några frågor kring hur vår kvalitetssäkringsprocess går till är du varmt välkommen att kontakta kvk@bonliva.se.
TEAM KVALITETSSÄKRING

Det är vi som är teamet längs vägen

Hoppas vi får möjligheten att lära känna dig!

Marie-France Dawson

Kvalitetskoordinator & Rekryterare
Service

Amanda Wesser

Kvalitetskoordinator
Service

Helena Clarin

Föräldraledig
Service

Ida Bengtsson

Kvalitetskoordinator
Service

Hanna Åkermark

Operativ Chef
Service

Joanna Granberg

Kvalitetskoordinator
Service

Maja Axén

Kvalitetskoordinator
Service

Natalie Särnstedt

Koordinator
Sjuksköterskor

Sarina Lundquist

Koordinator 
Service

Prenumerera på Bonlivas nyhetsbrev

Få tillgång till uppdrag, inspiration och erbjudanden varje månad!