Din guide till
Nationella avtalet

Bonliva har vunnit tilldelning för både sjuksköterskor och läkare i det nationella avtalet för vårdbemanning inom region. För dig som arbetar som konsult idag förstår vi att det nya avtalet kan innebära en hel del frågor och viss osäkerhet, därför har vi sammanfattat den viktigaste informationen på den här sidan för att underlätta för dig.

Inför uppdrag INOM Region

Vad kan du som konsult förbereda redan nu?

Det nationella avtalet planeras pågå i fyra år och kommer gradvis ersätta nuvarande avtal med en gemensam upphandling för alla Sveriges 21 regioner. De första regionerna anslöt redan under första kvartalet 2024 och resterande regioner kommer ansluta beroende på när deras nuvarande avtal löper ut.

Här har vi listat vad du som konsult kan tänka på redan nu för att förbereda dig för denna övergång och ligga steget före inför uppdrag inom region.

Vill du få hjälp på vägen?

Är du intresserad av uppdrag inom region och vill få hjälp på vägen? Fyll i en intresseanmälan och låt oss börja din resa tillsammans. Ditt uppdrag är vårt uppdrag!

1. CV

Ditt CV behöver vara uppdaterat och skrivet på svenska samt innehålla information om dina tidigare anställningar och inom vilken tidsperiod respektive anställning/uppdrag har pågått.

2. Referenser

För uppdrag inom region krävs det 2 chefsreferenser från de två senaste uppdragen och de ska vara från uppdrag som genomförts under de senaste 12 månaderna. Vi kommer att kontakta dig vid behov för att uppdatera referenserna.

3. SITHS-kort

Se till att ha ett aktivt och fungerande SITHS-kort. Det kommer inte gå att använda ett reservkort som e-legitimation. Saknar du ett SITHS-kort? Hör av dig till vår kvalitetsavdelning som hjälper dig få ett SITHS-kort med rätt behörighet inför ditt uppdrag.

4. Belastningsregister

Du behöver ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret som inte får vara äldre än 6 månader. Vår kvalitetsavdelning kommer att informera dig i god tid inför uppdrag för att säkerställa att du har ett giltigt utdrag inför presentation. Du kan även själv beställa ditt belastningsregister här och följa instruktionerna för ifyllnad av en digital ansökningsblankett. Om du är aktuell för ett arbete inom psykiatri, ska arbeta med barn eller arbeta med funktionshindrade, ska du välja utdraget ”HVB-hem”. I övriga fall väljer du utdraget ”Kontroll av egna uppgifter”.

5. Hälsodeklaration

Du behöver ha en godkänd hälsodeklaration som är max 6 månader gammal. Eftersom en hälsodeklaration endast är giltig i 6 månader, skickar vi ut en ny hälsodeklaration till dig att besvara för att den ska fortsätta vara giltig. Vid behov kommer vi att kontakta dig för uppföljning och vidare handledning.

6. HLR-utbildning

Det är nu ett krav att du har genomfört en HLR-utbildning under de senaste 12 månaderna oavsett om du ska påbörja, förnya eller förlänga ett regionsuppdrag. Vilken typ av HLR-utbildning som krävs avgörs av vilket uppdrag du är aktuell för, klicka här för att läsa mer. Du kan ladda upp befintligt HLR-intyg här: https://www.bonliva.se/konsult/hlr

7. Välj ditt bemanningsföretag

Som konsult får du endast presenteras av ett bemanningsföretag inför ett aktuellt uppdrag. Om du ingått överenskommelse med och presenteras av flera bolag samtidigt kommer du att uteslutas från aktuellt uppdrag. I samband med din presentation kommer vi skicka ut en SMS-bekräftelse med information om period och verksamhet, detta för att säkerställa att det blir rätt och att du endast presenteras av Bonliva och därmed inte löper risken att uteslutas.

ETT URVAL AV DE NYA VILLKOREN

Här nedan kan du läsa en kort sammanfattning av de nya villkoren. För mer information, se vår video nedan eller läs vår artikel.

Ny geografisk indelning baserat på tre zoner som styr ersättningsnivåerna.

Karensperioden utökas till 12 månader för personal tidigare anställda av regionen, oavsett anställningsform.

Pensionskrav för alla mellan 25-65 år, oavsett om du är underleverantör eller löntagare.

Obligatoriskt med HLR-utbildning för dig på regionalt uppdrag.

Du får endast presenteras av ett bemanningsföretag inför ett uppdrag.

Vi tar ansvar hela vägen

Vill du få hjälp längs vägen till ett uppdrag på nationella avtalet med Bonliva? Fyll i intresseanmälan och låt oss börja din resa tillsammans.

Nyfiken på att starta eget?

Har du gått i tankarna av att starta eget? Som konsult hos oss på Bonliva kan du välja att arbeta via eget företag, vilket bland annat innebär att du i stället för att få pengarna utbetalda till ditt lönekonto, fakturerar oss för dina arbetade timmar. Att ta det där steget, att starta eget, kan kanske kännas lite övermäktigt så vi har samlat all relevant information du kan tänkas behöva för att komma igång.

VI FINNS MED LÄNGS HELA VÄGEN

Vanliga frågor och svar

Vi uppdaterar kontinuerligt med fler frågor kring bemanningsuppdrag inom region för sjuksköterskor och läkare, du hittar alla samlade på vår sida för Frågor och svar. Klicka på knappen nedan för att komma direkt till sidan.

Vilka krav på chefsreferenser ställs enligt det nationella avtalet för vårdkonsulter?

Enligt det nationella avtalet för bemanningsuppdrag inom vården finns specifika krav gällande chefsreferenser för vårdkonsulter.

Inför varje presentation i ett nytt avrop, är det två chefsreferenser från de två senaste uppdragen som ska inkluderas. Dessa referenser ska vara från uppdrag som genomförts under de senaste 12 månaderna. Om det endast finns en chef från denna period, kan en person i arbetsledande ställning användas som referens.

Som ett steg i Bonlivas kvalitetssäkring gör vi en referenstagning på alla nya konsulter som vill arbeta via oss. För dig som har kontinuerliga uppdrag via oss på Bonliva hjälper vi dig att förnya referenskraven löpande genom avstämningar med ansvarig chef i de verksamheter du jobbat i. Om du inte har haft dina två senaste uppdrag på Bonliva kan dina referenser komma att behöva uppdateras med din hjälp, vi kontaktar dig i sådant fall och informerar vad som kommer att gälla för just dig.

Hur lång är karensperioden och hur fungerar den enligt det nationella avtalet?

Karensperioden är 12 månader och tillämpas om du tidigare varit anställd direkt av regionen. Den gäller för alla anställningsformer och enheter samt sjukhus inom regionen. Vid timanställningar gäller karensperioden från ditt senaste arbetspass.

För att underlätta för dig som konsult har vi tagit fram en informationsvideo där vi går igenom det viktigaste kring det nya nationella avtalet för sjuksköterskor och läkare inom vårdbemanning. Klicka här för att ta del av videon.

Är tjänstepension obligatorisk enligt det nationella avtalet och hur påverkar det min lön?

Ja, enligt det nationella avtalet måste alla konsulter ha en pensionsavsättning på 4,5 % för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Beräknat på inkomstbasbeloppet för 2024 är detta 571 500 kr. Inkomster som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp ska ha en pensionsavsättning på 30%.

För att underlätta för dig som konsult har vi tagit fram en informationsvideo där vi går igenom det viktigaste kring det nya nationella avtalet för sjuksköterskor och läkare inom vårdbemanning. Klicka här för att ta del av videon.

Hur påverkar det nationella avtalet min aktuella bokning hos Bonliva?

Det nationella avtalet påverkar inte din nuvarande bokning med Bonliva. Din bokning kommer att fortsätta som planerat till dess att du presenteras och accepteras för ett nytt uppdrag inom ramen för det nationella avtalet.

För att underlätta för dig som konsult har vi tagit fram en informationsvideo där vi går igenom det viktigaste kring det nya nationella avtalet för sjuksköterskor och läkare inom vårdbemanning. Klicka här för att ta del av videon.

Prenumerera på Bonlivas nyhetsbrev

Få tillgång till uppdrag, inspiration och erbjudanden varje månad!