OM OSS

GRUNDARNA HAR ORDET

När Bonlivas historia tog fart på ett kontor i Solna Business Park våren 2011 hade vi läst mycket om stafettläkare i media där de utmålades som en belastning för vården, snarare än en resurs.
En skog
Vi insåg då att trots kritiken skulle vården fallera utan stafettinsatser. Därför ville vi förändra och vitalisera läkarbemanningsbranschen och vi såg att det fanns mycket att förändra till det bättre.
Idén byggde på att förmedla återkommande läkare till en och samma plats under en längre tid. Vår övertygelse var att bemanning med hög kontinuitet skulle möjliggöra avlastning för ordinarie personal. Det skapar en mer trivsam arbetsmiljö vilket minskar risken för uppsägningar och bristande kvalitet. Därför började vi med att byta ut ordet stafettläkare till resursläkare.
När Doc-Connect Nordic, nuvarande Bonliva, startades hade vi många utmaningar framför oss som vi arbetade hårt för, såsom att hitta resurser som kunde tänka sig att ta vårduppdrag med kort varsel i de områden som behovet var som störst. Många sjukhus och vårdcentraler var nedläggningshotade som vi bidrog till att bygga upp igen med läkare som kunde agera med en hög kontinuitet och anpassa sig efter vårduppdragets karaktär. Vi valde även tidigt att nischa in oss inom olika verksamhetsområden för att möta de behov som marknaden då hade och fortfarande har. Första området blev Doc-Medicin – bemanning inom det internmedicinska området.
Berglandskap
Idag, över tio år senare erbjuder vi bemanning och rekrytering inom 12 verksamhetsområden i Sverige och i Norge. Över 4400 vårdkonsulter har arbetat för oss och vi har hjälpt samtliga regioner med trygga bemanningslösningar.
Vårt signum blev att visa uppskattning och lyfta fram läkarnas insats, och anpassa arbetsförhållandet med individens fas i livet eftersom vi såg att det inte gjordes i den utsträckning som krävdes, vilket vi förstår inte hanns med då många arbetsplatser var underbemannade.

Prenumerera på Bonlivas nyhetsbrev

Få tillgång till uppdrag, inspiration och erbjudanden varje månad!