Branschens ledande kvalitetssäkring av konsulter inom vård och omsorg

Publicerad
8/11/2022
Skriven av
Hanna Brezicka

Bonliva har som ambition att kvalitetssäkringen av våra vård- och omsorgskonsulter ska vara långt över branschpraxis, vilket har resulterat i att vi har den ledande kvalitetssäkringsprocessen i branschen. Detta är vi stolta över och vill uppmärksamma ytterligare. Helena Clarin och Marie France Dawson, kvalitetskoordinatorer på Bonlivas kvalitetsavdelning, delar med sig av hur deras dagliga arbete ser ut, hur en kvalitetssäkring går till och vad i Bonlivas process som särskiljer sig från andra företag i branschen.

Vad gör Bonlivas kvalitetsavdelning?

– Kvalitetsavdelningen är en av Bonlivas servicefunktioner, och har för närvarande åtta anställda. På daglig basis utför vi de kontroller som inkluderas i bolagets krav på kvalitetssäkring. Detta innefattar referenstagningar med kandidatens tidigare samt nuvarande kollegor och chefer, kontroll av CV samt myndighetskontroller. Det sistnämnda innefattar en avstämning med både Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen (HoSp). IVO-kontrollen ger oss information om eventuella vårdrelaterade anmälningar kandidaten har på sig, medan Socialstyrelsen bekräftar att legitimation och därför behörighet för yrket existerar. För vissa kandidater, exempelvis de som ska arbeta med barn, så görs även ett utdrag ur belastningsregistret. Kvalitetsavdelningen skickar även ut hälsodeklarationer till konsulter då det krävs, samt beställer så kallade SITHS-kort som kan behövas för att komma åt journalsystem.

– Löpande får avdelningen till sig eventuella avvikelser som sker ute på verksamheter, exempelvis tillbud och olyckor. Dessa följs upp i syfte att se mönster i det som skett och upprätta riktlinjer för att stävja problematiken framåt så att det inte sker igen.Efter en konsults uppdrag följer kvalitetsavdelningen upp med verksamheten hur uppdraget gått, om de är nöjda med konsultens arbetsprestation samt om det finns något som hade kunnat göras bättre från konsultens eller Bonlivas sida. Målet är att göra nästa matchning mellan konsult och kund ännu bättre, och självklart förbättra vår interna service.Vi vidtar många åtgärder för att se till att kvalitetssäkringen håller högst standard i branschen. Exempelvis håller vi utbildningar i alla delmoment med alla nya interna medarbetare samt regelbundna workshops i vårt kvalitetsarbete för samtliga medarbetare.

För att kvalitetssäkringen ska ske objektivt, mer effektivt och mer standardiserat är det en fördel att ha en avdelning som dedikerat arbetar med kvalitetssäkring, snarare än att varje bemanningsansvarig sitter med de uppgifterna.

Varför har Bonliva en avdelning som arbetar dedikerat med kvalitetssäkring?

– För att kvalitetssäkringen ska ske objektivt, mer effektivt och mer standardiserat är det en fördel att ha en avdelning som dedikerat arbetar med kvalitetssäkring, snarare än att varje bemanningsansvarig sitter med de uppgifterna.

Vad är det som sticker ut med Bonlivas kvalitetssäkring och skiljer den sig från övriga aktörer i branschen?

– Det som sticker ut med Bonlivas kvalitetssäkring är dels att den utförs av en separat avdelning. Vad gäller delarna i själva kvalitetssäkringen så överskrider vi ofta de avtalade kraven som kunderna har. Exempelvis har kunderna ofta krav på två referenser, där vi i stället kräver tre. Det gör att vi får ytterligare en chefs syn på kandidatens tidigare och nuvarande arbetsprestationer. Det innebär också att alla konsulter som klarat Bonlivas kvalitetssäkring, vid behov, kan presenteras i andra regioner än den tilltänkta eftersom kvalitetssäkringen alltid kommer att matcha eller överskrida kundens krav.

Hur går en kvalitetssäkring till?

– Hur en kvalitetssäkring går till beror lite på vilken ordning man väljer göra saker och ting och vad kundkraven är. I korta drag brukar i regel den bemanningsansvariga genomföra en inledande intervju och inhämta CV. Om båda parter önskar gå vidare i processen så utför kvalitetsavdelningen myndighetskontroller, tar referenser och skickar vid behov ut en hälsodeklaration och/eller belastningsregister. Under hela processen har kvalitetsavdelningen en dialog med bemanningsansvariga gällande vad som uppkommer i de olika skedena.

Vad händer efter att en kvalitetssäkring är genomförd?

– När samtliga delar av en kvalitetssäkring är genomförda är konsulten färdig att presenteras och eventuellt bokas ut till kund. Däremot är inte kvalitetsarbetet slut i och med det, eftersom vi kontinuerligt uppdaterar myndighetskontrollerna samt stämmer av med verksamheten hur uppdraget fortlöper.

Vad händer om kvalitetssäkringen inte blir godkänd?

–Om vi, baserat på det som framkommit i kvalitetsarbetet, anser att en kandidat inte är lämplig att arbeta inom bemanning så kommer vi att föra en dialog med den bemanningsansvariga rörande lämpligheten. Beslut kring lämplighet fattas för varje enskilt fall.

Läs mer om Bonlivas kvalitetsavdelning och deras arbete >>

Är din verksamhet i behov av personal? Vi matchar kompetens med dina behov!

Vi levererar hjältar i form av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, medicinska sekreterare, arbets- och fysioterapeuter, socionomer och psykologer som snabbt kan börja stärka upp när det behövs som mest, både i förebyggande och akut syfte. Kontakta oss gärna via formuläret nedan så hör vi av oss inom kort!

Bli en hjälte du med!

Vi är bemanningsföretaget som vill stimulera till ökat kunskapsutbyte och bidra till mervärden för alla som varje dag arbetar inom vår vård, omsorg och skola. Ni är vår tids hjältar och vår drivkraft ligger i att förbättra nordisk vård, omsorg och skola tillsammans. Vill du också kombinera din passion med arbete som konsult? Bli konsult hos Bonliva!

Är du också intresserad av att jobba som bemanningsläkare? Vad kul!

Vi är bemanningsföretaget som vill stimulera till ökat kunskapsutbyte och bidra till mervärden för alla som varje dag arbetar inom vår vård, omsorg och skola. Ni är vår tids hjältar och vår drivkraft ligger i att förbättra nordisk vård, omsorg och skola tillsammans. Vill du också kombinera din passion med arbete som konsult? Klicka för att läsa mer eller gör en intresseanmälan direkt i formuläret nedan.

Prenumerera på Bonlivas nyhetsbrev

Få tillgång till uppdrag, inspiration och erbjudanden varje månad!